Poszukiwany – Poszukiwana

Poszukiwany – Poszukiwana

Genealogia w dużej mierze polega na żmudnej pracy detektywistycznej wymagającej dużo czasu, zaangażowania i cierpliwości. Pomimo tego, że sporo już wiemy na temat naszych przodków to wciąż poszukujemy brakujących ogniw aby z całej układanki powiązań rodzinnych wyłonił się obraz, dzięki któremu zobaczymy kim byli i skąd przybyli nasi pradziadowie i prababki … Poniżej przedstawiam te osoby z rodziny Walz, na temat których poszukujemy śladów w postaci wszelkiego rodzaju archiwaliów, fotografii czy dokumentacji :

1. Franz Walz – ur. około 1782 r., miejsce nieznane, w związku małżeńskim z Klarą z domu Schmidt; zmarł w 1855 roku w Bielitz (Bielsko). To nasz pra, pra, pra dziadek. Poszukujemy jego rodziców i informacji skąd przybył do Bielska.

2. Anton Walz – ur. około 1780 r., miejsce nieznane, w związku małżeńskim od 13.01.1806r z Frederiką Minzberger; ślub odbył się w Bielsku. Jest to prawdopodobnie brat Franza. Po listopadzie 1806 roku brak jakichkolwiek informacji na ich temat jednak. Prawdopodobnie wyprowadzili się z Bielska.

3. Josef Franz Walz – ur.08.04.1805 w Bielsku, uczęszczał do katolickiego Gimnazjum Cieszyńskiego w latach  1824-1826, nie wiemy jakie były jego dalsze losy.

4. Anton Johan Walz – ur.1847 w Bielsku, syn Antona Johana Walz i Franziski Trsick, po śmierci ojca w 1849 prawdopodobnie wyjechał z matką z Bielska.

5. Johanna Barbara Walz – ur. 29.10.1834 r.w Bielsku, córka Franza Walza i Klary Schmidt. Nie wiemy nic na temat jej losów.

6. Aloiz Karl Walz – ur. 21.05.1839 r. w Bielsku, syn Franza Walza i Klary Schmidt. Nie wiemy nic na temat jego losów.

7. Ferdinand Wilhelm Walz – ur. 28.05.1841 r. w Bielsku, syn Franza Walza i Klary Schmidt. Odnaleziony ! Ferdynand został chirurgiem i wraz z rodziną zamieszkał w Krakowie. Z żoną Amailą Krestencja Walz z domu Strzechowską miał trzech synów i córkę : Ferdynanda, Stanisława, Franciszka i córkę Amalię.

8. Karl Adolf Walz – ur. 23.05.1845 r. w Bielsku, syn Franza Walza i Klary Schmidt. Nie wiemy nic na temat jego losów.

9. Johanna Józefa Walz – ur. 19 marca 1845 w Białej (Bielsko-Biała), córka Eduarda Karla Walza (ur.1817, zm. 1852)  i Johanny Nikel (ur. 1821 ,zmarłej przy porodzie) – nie znamy jej losów.

10. Amalia Adolfina Walz – ur. 16 kwietnia 1875 w Krakowie, córka Ferdynanda Wilhelma (Józefa) Walz i Amalii Walz z domu Strzechowskiej, prawdopodobnie ukończyła gimnazjum i wyszła za mąż w Krakowie. Nic więcej na jej temat nie wiemy.

11. Elżbieta Walz – ur. 06.10.1884 r. w Woli (Warszawa), córka Franza Karola Walza i Anny Sachs. Nic nie wiemy na temat jej losów.

12. Ferdynand Waltz – ur. 23.10.1892 r. w Woli (Warszawa), syn Franza Karola Walza i Anny Sachs. Odnaleźliśmy go ! W 1913 roku wyemigrował do Buffalo NY USA gdzie w 1917 roku ożenił się z Rozalia Ratajczak i miał z nią syna Ferdynanda Franka Waltza urodzonego w 1918 i wychowywanego przez dziadków : Stefana i Paulinę Ratajczaków.

13. Wanda Helena Waltz – ur. 22.04.1903 w Warszawie, przed wojną wyszła za mąż za pana Subczyńskiego; z posiadanych informacji wynika, że zaraz po wojnie łódzkie UB aresztowało ją. Nie wiemy co się z nią stało.

Nie jest to pełna lista osób, na temat których szukamy informacji. Będziemy ją uzupełniać sukcesywnie. Lista ta ma służyć osobom odwiedzającym tę stronę do ewentualnego rozpoznania i identyfikacji swoich krewnych oraz do odnalezienia lub weryfikacji posiadanych na ich temat informacji.