O nas …

O nas …

Ta strona poświęcona jest rodzinie  Walc (Walz, Waltz) . Naszym celem jest odnacropped-przyjęcie-firmowe-guzikarni.jpglezienie  i uporządkowanie wszelkich informacji dotyczących losów naszych przodków przybyłych na tereny Polski pod koniec XVIII i na początku XIX wieku najprawdopodobniej w wyniku cesarskich patentów kolonizacyjnych (kolonizacja józefińska).

Różnice w pisowni nazwisk wynikają z różnic w transkrypcji z języka niemieckiego, rosyjskiego i polskiego w trakcie wędrówki naszych pradziadów przez ziemie polskie pod zaborami Prus, Rosji i Austrii.

Najstarsze udokumentowane informacje na temat naszej rodziny pochodzą z Bielska z początków XIX wieku. Nasi pradziadowie związani byli z rzemiosłem tkackim. W owych czasach w rodzinie Walz rodziło się wiele dzieci a one i ich potomkowie migrowali za lepszym życiem w różne regiony Polski, Europy świata. Udokumentowane  dzieje  naszej gałęzi rodziny obejmują wspomniane Bielsko-Biała, Warszawę, Ostrołękę, Mrągowo, Gliwice, Siedlce, Starogard Gdański.