Kalendarium

Kalendarium

WALCOWIE – KALENDARIUM XIX WIEKU

Na podstawie posiadanych kserokopii dokumentów znajdujących się w Parafii Św. Mikołaja w Bielsku- Białej i zasobów Archiwum miasta stołecznego Warszawy.

Rok, data i miejsce oraz opis wydarzenia.

1806.01.13, Bielsko, Antoni Walz, mistrz szewski lat 27, katolik, przybywający z Raciborza, wziął ślub z Fryderyką Minzberger lat 18 , katoliczką, pochodzącą z Legnicy. Antoni był prawdopodobnie bratem Franciszka.

1806 Listopad, Bielsko, urodził się i zmarł Karol Antoni, syn Antoniego i Fryderyki. Po tej dacie nie ma w Bielsku więcej żadnych wpisów w księgach parafialnych, dotyczących Antoniego i Fryderyki. Prawdopodobnie wyjechali z Bielska.

1814 urodził się Franciszek Walz II, syna Franciszka I i Zuzanny z domu Polaczek. Nie mamy ani miejsca urodzenia ani dokładnej daty. Rok urodzenia ustalono po wpisie o jego zgonie.

1817.03.13, Bielsko, urodził się Edward Karol Walz, syn Franciszka i Zuzanny z domu Polaczek. Zakładamy, że w tym roku Franciszek i Zuzanna przybyli do Bielska. Franciszek był mistrzem grzebieniarskim – grzebieni tkackich. Franciszek był naszym prapradziadkiem.

1820 Bielsko, urodził się Antoni Jan Walz, syn Franciszka i Zuzanny z domu Polaczek

1821 Bielsko, w wieku 7 lat zmarł Franciszek Walz junior.

1825-26 Bielsko, urodził się i zmarł Alojzy Józef – syn Franciszka Walz i Zuzanny z domu Polaczek.

1824.10.31, Bielsko, Klara Schmidt, 21 -letnia panna, katoliczka, córka Baltazara i Rozalii z domu Springer, wychodzi za mąż za 33-letniego Andrzeja Weisenecka, wdowca, syna Józefa i Zuzanny z domu Wagner.

1829.06.10, Bielsko, zmarł Andrzej Weiseneck, mąż Klary Schmidt.

1831 Bielsko, zmarła żona Franciszka Walza, mistrza grzebieniarskiego, Zuzanna z domu Polaczek.

1832.03.05, Bielsko, wdowiec Franciszek Walz, mistrz grzebieniarski, lat około 50, żeni się z  29- letnią wdową Klarą Schmidt, primo voto Weiseneck

1833.03.23, Bielsko, urodził się Franciszek Walz II, syn Franciszka, mistrza grzebieniarskiego i Klary z domu Schmidt. Nasz pradziadek.

1836.11.06, Bielsko, przyszła na świat Elżbieta Barbara Riehs, córka Jan, sprzedawcy rosolisów (likierów)  i Marianny z domu Macura. Nasza prababka. W innych dokumentach Jan Riehs  jest szynkarzem.

1844.01.28, Bielsko, Edward Karol Walz, katolik, kawaler mistrz grzebieniarski, 27 lat, syn Franciszka I i Zuzany z domu Polaczek, bierze ślub z Joanną Nikiel, 23-letnia córką mistrza szewskiego, Wilhelma, katoliczką.

1845.06.02, Bielsko, wdowiec Edward Karol Walz, lat 29 syn Franciszka I,  bierze ślub z Krystyną Gebhardt, protestantką, córką Wilhelma.

1847.06.02, Bielsko, urodził się Antoni Jan Walz, syn Antoniego, mistrza ślusarskiego, rodzonego brata Edwarda Karola i Franciszki Trsick. Nie wiemy kiedy i gdzie się Antoni ożenił i skąd pochodziła jego żona.Ich syn urodził się w Bielsku, oni mogli wcześniej mieszkać w pobliskiej Białej.

1855.06.04, Bielsko, zmarł Franciszek Walz I, mistrz grzebieniarski, nasz prapradziadek.

1856.11.12, Bielsko, zmarła Klara Walz, z domu Schmidt, druga żona Franciszka I, nasza praprababka.

1858.11.03, Bielsko, zmarł Jan Riehs, ojciec Elżbiety Barbary Riehs, naszej prababki, późniejszej żona naszego pradziadka.

1860.11.27, Bielsko, 27-letni Franciszek Walz II, wytwórca grzebieni tkackich, syn Franciszka I i Klary z domu Schmidt, kawaler, katolik, żeni się z 24-letnia  Elżbietą Barbarą Riehs, córką nieżyjącego Jana Riehs, szynkarza i Marianny z domu Macura.

1861.12.16, Bielsko, urodził się Franciszek Karol Walz III, syn Franciszka II i Elżbiety z domu Riehs.

1862.03.23, Bielsko, zmarła Marianna Riehs, z domu Macura, wdowa po Janie  Riehs, matka Elżbiety, naszej prababki.

1863.09.13, Bielsko, urodził się Karol Józef Walz, brat Franciszka III Karola. Rodzicami byli Franciszek II Walz i Elżbieta z domu Riehs.

1865.09.24, Bielsko, urodziła się Jadwiga Teresa Walz, siostra Franciszka III Karola, naszego dziadka.

1867.03.29, Bielsko, urodził się Ryszard Hugo Walz, brat naszego dziadka Franciszka, późniejszego wytwórcy guzików.

1869.05.19, Bielsko, zmarł Ryszard Hugo Walz.

1870.03.27, Bielsko, urodził się Robert Karol Walz, brat naszego dziadka Franciszka.

1871.03.05, Bielsko, zmarł Robert Karol Walz.

1871.10.19, Bielsko, urodził się Hugo Karol Walz, brat naszego dziadka Franciszka, wytwórcy guzików.

1874.03.13-1874.06.19, Bielsko, urodziła się Matylda Rozalia Walz, siostra dziadka Franciszka, zmarła po trzech miesiącach.

1877.07.12, Bielsko, w tragicznych okolicznościach skończył żywot pradziadek Franciszek II Walz.

1878.02.10, Bielsko, przyszedł na świat pogrobowiec Ryszard Rudolf Walz, syn Franciszka II i Elżbiety z domu Riehs, brat naszego dziadka. Zmarł po trzech miesiącach. Od tamtej pory nie ma zapisów o Walcach w Bielsku.

1883.08.17, Wola k.Warszawy, urodził się Franciszek Stanisław Waltz, syn Franciszka III Karola Walz, wytwórcy guzików, lat 21 i Anny Zaks, lat 18, córki Henryka Zaks. Rodzicami chrzestnymi była Elżbieta Waltz i (imię nie do odczytania) Waltz.

1884.07.13, Wola, Franciszek Karol Walz lat 22, wytwórca guzików, syn Franciszka II i Elżbiety z domu Riehs, urodzony w Bielsku wziął ślub z Anną Zaks lat 19, urodzoną w Wiedniu, córką Henryka Zaks i Anny z domu Sejmon.

1884.10.06, Wola, urodziła się Elżbieta Walz, córka Franciszka Karola Walz, tokarza i Anny z domu Zaks, lat 19.

1886.05.31, Wola, urodził się Karol Walz, syn Franciszka Karola, wytwórcy guzików lat 24  i Anny z domu Zaks, lat 21.

1887.12.07 Wola, urodziła się Anna Maria Walz, córka Franciszka Karola i Anny z domu Zaks. (Nie znalazłyśmy jej aktu urodzenia. Dane pochodzą z jej aktu zgonu).

1888.11.25 Henryk Zaks, brat Anny, lat 23, tokarz, syn Henryka Zaks i Anny z domu Szieman, urodzony w Ottokring k.Wiednia wziął ślub z Marianną Kuśnierz lat 28, panną, szwaczką, córką Franciszka i nieżyjącej Joanny z domu Niemczek. Panna młoda urodziła się w Miechowicach w okręgu bytomskim. Świadkiem na ślubie był Franciszek Karol Walz, mąż Anny.

1889.12.07 Wola, urodził się Józef Walz, syn Franciszka Karola, tokarza lat 28 i Anny z domu Zaks lat 25. Józef zmarł  19.05.1890 r.

1891.03.13 Wola, urodziła się Berta Walz, córka Franciszka Karola, tokarza lat 29 i Anny z domu Zaks, lat 26.

1892.10.23 Wola, urodził się Ferdynand Walz, syn Franciszka Karola i Anny z domu Zaks. W akcie nie wpisano zawodu ojca  ani wieku rodziców.

1896.02.02 Wola, urodziła się Maria Rozalia Walz, córka Franciszka Karola, ślusarza lat 33 i Anny z domu Zaks lat 31